Hem

VS-125 och VS-200

 

▶ Kompakt ändå hög verkningsgrad

 

▶ Extremt energieffektiv

 

▶ Installation utan kanaldragning

 

▶ Enkel att underhålla och rengöra

 

▶ Självjusterande med VOC-sensor

 

 

Vent Systems kanalanslutna FTX-aggregat med roterande värmeväxlare

Vent Systems Ftx-ventilation är framtagen för svenskt klimat och svenska krav

 

Vent Systems 12 volts decentralicerade Ftx-ventilation har framtagits för att möta kraven enl. BBR

Framtidens FTX ventilation

VSR-125

 

▶ Kompakt och lättplacerad

 

▶ Återvinner upp till 91%

 

▶ Självjusterande med VOC-sensor

 

De decentraliserade FTX-systemen VS-125 och VS-200 skiljer sig från andra decentraliserade system genom att de är uppbyggda kring två keramiska värmelagringselement samt två enskilda fläktar. Systemen arbetar parvis och monteras i ytterväggen och behöver ingen dragning av luftkanaler. Antingen monterar man en enhet per rum eller två enheter per rum beroende på vilket luftflöde man vill uppnå per rum.

Anledningen till att vi har två keramiska värmelagringselement och inte ett per enhet är att få en så stor keramisk massa som möjligt och få en så hög energiåtervinning som möjligt. Att systemet sedan har två enskilda fläktar per enhet istället för en vändande fläkt, är den att vi vill undvika att systemet stannar helt för att vända riktning. I och med två fläktar som skiftar riktning får vi ett mera konstant luftflöde. När andra system stannar helt för att växla riktning på flödet så försvinner och kommer ljudnivån varje gång, detta undviker vi med två fläktar. Förutom detta så ökar man livslängden på fläktarna då den totala gångtiden delas upp på två fläktar istället för en.

 

VS-125 är ett mindre system som ofta går att montera i befintliga självdragsventiler och därigenom slipper man borra hål i väggen vid montering. VS-125 är ett smidigt system, som med fördel kan användas när man vill förbättra ventilationen och värmeåtervinningen i befintliga byggnader.

 

VS-200 kräver ett större borrhål vid montering, men har samtidigt ett högre luftflöde med en låg ljudnivå som följd. I och med detta kan man montera ett mindre antal enheter för att uppnå önskat luftflöde. Detta gör att VS-200 är ett tyst och kostnadseffektivt system.

 

Varje decentraliserat par är dessutom utrustat med en enskild styrenhet, som har VOC-sensor och temperatur-sensor som standard.

Temperatursensorn gör att systemet inte vänder luftflödet på en fast tid utan vänder flödet när man återvunnit all värme som finns lagrad i de keramiska värmelagringselementen. Detta ger en maximal värmeåtervinning.

I de fall när skillnaden mellan innetemperatur och yttertemperatur är mindre än tre grader vänder systemet på tid för att säkerställa en godkänd ventilation.

 

VOC-sensorn styr fläktarna helt automatiskt och känner av alla luftföroreningar som innehåller kolväten men styr även efter ekvivalent koldioxidhalt och luftfuktighet. Tack vare VOC-sensorn så säkerställs optimal luftkvalitet.

Detta ger en unik effektivitet och flexibilitet i systemet, där varje par styrs efter rummens olika specifika behov helt automatiskt.

 

Systemet lämpar sig utmärkt vid sanering av radon i de fall där gasen kommer från olika byggnadsmaterial och ökad ventilation räcker som åtgärd.

 

Det lilla centraliserade FTX-systemet VSR-125 med roterande värmeväxlare är anpassat att för arbeta tillsammans med Vent Systems decentraliserade system men kan även monteras som ett eget enskilt kanalanslutet system. Den kompakta storleken är anpassad för att monteras i undertak mellan bjälklag eller där man har begränsat med utrymme. VSR-125 är uppbyggd på samma styrsystem som VS-125 och VS-200 dock utan temperatursensor men med luftkvalitetssensor (VOC-sensor) som standard. Detta gör att VSR-125 är helt självjusterande där man har ett visst förinställt grundflöde som är anpassat till antal kvadratmeter som skall ventileras.

 

All tillverkning och utveckling av Vent Systems produkter sker i Sverige. Våra produkter säljs via återförsäljare men i de fall där återförsäljare ej finns representerad säljs våra produkter direkt av Vent Systems AB.

Beskrivning av Vent Systems ventilationslösningar

Ventilationen för alla typer av byggnader

Ventilationen kan anpassas för äldre byggnader där man vill bevara det befintliga utseendet.

Detta öppnar möjligheter för styrd ventilation med värmeåtervinning även om fasader inte får ändras.

Med vårt 12 volts decentralicerade system kan detta uppnås helt utan kanaldragning.

Systemet passar även utmärkt vid radonåtgärder och för ventilation av krypgrunder.

Get in touch:

Copyright @2016 Ventystems AB All Rights Reserved.