Hem

Framtidens Smarta FTX ventilation

Vent Systems smarta Ftx-ventilation är framtagen för svenskt klimat och svenska krav

 


VS-125 och VS-200

Ventsystems 12 volts decentraliserade FTX-ventilation har framtagits för att möta 

Kraven enligt BBR I bostäder men kan även monteras i fritidsfordon.

VSR-125

Kompakt ändå hög verkningsgrad


Extremt energieffektiv

 

Installation utan kanaldragning

 

Enkel att underhålla och rengöra

 

En smart ventilation som är helt

självjusterande med VOC-sensor

och fuktsensor

 

 

Vent Systems kanalanslutna FTX-aggregat med roterande värmeväxlare

Kompakt och lättplacerad         

 

Återvinner upp till 91%

 

Självjusterande med VOC-sensor

och fuktsensor.

 

Beskrivning av Vent Systems ventilationslösningar

De decentraliserade FTX-systemen VS-125 och VS-200 skiljer sig från andra decentraliserade system genom att de är uppbyggda kring två keramiska värmelagringselement samt två enskilda fläktar.

 

Systemen arbetar parvis och monteras i ytterväggen, antingen en enhet per rum eller två enheter per rum beroende på vilket flöde man vill uppnå per rum. 

 

Anledningen till att vi har två keramiska värmelagringselement och inte ett per enhet är att ju större den keramiska massan är desto effektivare återvinning har man.


Att vi sedan i systemet har valt två enskilda fläktar per enhet istället för en vändande fläkt, är att vi vill undvika att systemet skall stanna helt för att vända riktning. I och med två 12 volts fläktar som skiftar riktning får vi ett kontinuerligt luftflöde och ett konstant ljud.


När andra system stannar helt för att växla riktning kommer och går ljudet hela tiden. Detta är något som kan uppfattas som väldigt störande. Förutom detta så ökar man livslängden på fläktarna då den totala gångtiden delas upp på två fläktar istället för en.

 

VS-125 är ett mindre system som ofta går att montera i befintliga självdragsventiler och därigenom slipper man borra hål i väggen vid montering. VS-125 är ett väldigt smidigt system, som med fördel kan användas när man vill förbättra ventilationen och få  värmeåtervinning i befintliga byggnader,nyproduktion av flerbostadshus och fritidsboende.

 

VS-200 kräver ett större borrhål vid montering men har samtidigt ett mycket högre luftflöde med en mycket låg ljudnivå som följd. I och med detta kan man  montera ett mindre antal enheter för uppnå godkänt luftflöde. Detta gör att VS-200 är ett mycket tyst och kostnadseffektivt system.

 

Varje decentraliserat par är dessutom utrustat med en enskild väggmonterad styrenhet som har temperatursensor, voc-sensor och fuktsensor som standard. VOC-sensorn känner av alla luftföroreningar med organsiska kolväten samt ekvivalent koldioxid och styr luftflödet automatiskt. Som extra tillbehör kan även styrningen uttrustas med en ren koldioxid-sensor.


Temperatur sensorn gör att systemet inte vänder riktning på en fast tid utan vänder när man återvunnit all den värme som finns lagrad i de keramiska värmelagringselementen vilket ger en maximal värmeåtervinning.

 

I de fall när skillnaden mellan innetemperatur och yttertemperatur är mindre än tre grader vänder systemet på tid för att säkerställa en godkänd ventilation.


Varje styrenhet kan dessutom programmeras via usb av tillverkaren efter olika önskemål, vilket gör ventilationen till en av de smartaste behovstyrda ventilationer på marknaden.

 

VS-125 och VS-200 säljs parvis som standard, men kan beställas styckvis.

 

VS-125 och VS-200 lämpar sig dessutom utmärkt vid sanering av radon i de fall där gasen kommer från olika byggnadsmaterial och ökad ventilation räcker som åtgärd.


VS-125 och VS-200 passar utmärkt i  andra olika typer av användningsområde där man har 12 eller 24-volts system t.ex. fritidsbåtar när man vill förbättra inomhusluften.

 

Det lilla centraliserade FTX-systemet VSR-125 med roterande värmeväxlare är anpassat att för arbeta tillsammans med Vent Systems decentraliserade system men kan även monteras som ett eget enskilt kanalanslutet system.


Den kompakta storleken är anpassad för att monteras i undertak, mellanbjälklag eller där man har begränsat med utrymme.


VSR-125 är uppbyggd på samma styrsystem som VS-125 och VS-200 dock utan temperatursensor men med luftkvalitetssensor (VOC-sensor) och fuktsensor som standard. Detta gör att VSR-125 är helt självjusterande där man har ett visst förinställt grundflöde som är anpassat till antalet kvadratmeter som skall ventileras.

 

All tillverkning och utveckling av Vent Systems produkter sker i Sverige. Våra produkter säljs via återförsäljare men i de fall där återförsäljare ej finns representerad säljs våra produkter direkt av Vent Systems AB.

Ventilationen för alla typer av byggnader

Ventilationen kan anpassas för äldre byggnader där man vill bevara det befintliga utseendet.


Detta öppnar möjligheter för styrd ventilation med värmeåtervinning även om fasader inte får ändras.


Med vårt 12 volts decentralicerade system kan detta uppnås helt utan kanaldragning.

Systemet passar även utmärkt vid radonåtgärder och för ventilation av krypgrunder.

Get in touch:

Copyright @2016 Ventystems AB All Rights Reserved.