Ventilationsaggregat

Aggregat för kanalanslutning


VSR-125


Kanalanslutning 125 mm

Luftflöde max 70 l/s

Ljudtryck från 19 dB(A)

LxBxH 682x455x250 mm

Värmeåtervinning upp till 91%

Energiklass

Decentralicerade aggregat

VS-125

Borrhål 132 mm

Luftflöde max 20 l/s

Ljudtryck från 16 dB(A)

Min.väggtjocklek 265 mm

Värmeåtervinning upp till 91%

Energiklass

VS-200

Borrhål 220 mm

Luftflöde max 110 l/s

Ljudtryck från 13 dB(A)

Min. väggtjocklek 280 mm

Värmeåtervinning upp till 91%

Energiklass


Get in touch:

Copyright @2016 Ventystems AB All Rights Reserved.