Produktblad VS 125


  Produkdatablad VS 125


Hög värmeåtervinning upp till 91%


Möjlig att placera i befintliga självdragsventiler.


Kräver ingen kanaldragning


Kan kombineras med centraliserad balanserad ventilation.


Temperatursensor som vänder luftflödet för maximal

värmeåtervinning


Utrustad med luftkvalitetets och fuktsensor som känner av

luftkvalitet   och automatiskt reglerar luftflödet.


Det decentraliserade FTX-systemet VS-125 är uppbyggt kring två keramiska värmelagringselement samt två enskilda 12 volts fläktar. Anledningen   till de två keramiska värmelagringselementen är att ju större den keramiska massan är desto effektivare återvinning har man. Dessutom skyddar

de keramiska lagring elementen fläktarna som är monterade i mitten av enheten. Att systemet har två enskilda fläktar per enhet, är för att man vill

undvika att systemet skall stanna helt för att vända flödesriktning. I och med de två fläktarna som skiftar luftflödet får vi ett kontinuerligt luftflöde

med ett konstant ljud. Förutom detta  så ökar livslängden på fläktarna då den totala gångtiden delas upp på två enskilda fläktar istället för en.

 

Systemet arbetar parvis och monteras i ytterväggarna, antingen en enhet per rum eller två enheter per rum beroende på vilket flöde man vill uppnå

per rum.

 

Styrningen som sitter monterad på väggen i en egen dosa med sensorerna styr både master och slavenheten och gör systemet helt självstyrande.  

VS-125 är ett mindre system som ofta går att montera i befintliga självdragsventiler och därigenom slipper man borra hål i väggen vid montering.

VS-125 är ett väldigt smidigt system som men fördel kan användas när man vill förbättra ventilationen och få värmeåtervinning i befintliga

byggnader. VS-125 lämpar sig även ypperligt vid radonsanering när radonet beror på byggnadsmaterialet. VS-125 går även att använda när man

har problem med fukt i husgrunder.

Systemet kräver ingen kanaldragning vilket gör systemet väldigt lättplacerat och ger mycket fler möjligheter rent arkitektoniskt.
Specitikation


Borrhål  132 mm

Min. väggtjocklek 265 mm

Luftflöde max 20 l/s

Ljudtryck från 13 db /A)

Värmeåtervinning upp till 91%


Energiklass 


Get in touch:

Copyright @2016 Ventystems AB All Rights Reserved.