Produktblad VS 200


Produkdatablad VS 200


Hög värmeåtervinning upp till 91%


Högt luftflöde


Kräver ingen kanaldragning


Temperatursensor som vänder luftflödet för maximal

värmeåtervinning


Utrustad med luftkvalitetets och fuktsensor som känner av

luftkvalitet och automatiskt reglerar luftflödet.


Det decentraliserade FTX-systemet VS-200 är uppbyggt kring två keramiska värmelagringselement samt två enskilda 24 volts fläktar. Anledningen   till de två keramiska värmelagringselementen är att ju större den keramiska massan är desto effektivare återvinning har man. Dessutom skyddar

de keramiska lagring elementen fläktarna som är monterade i mitten av enheten. Att systemet har två enskilda fläktar per enhet, är för att man vill

undvika att systemet skall stanna helt för att vända flödesriktning. I och med de två fläktarna som skiftar luftflödet får vi ett kontinuerligt luftflöde

med ett konstant ljud. Förutom detta  så ökar livslängden på fläktarna då den totala gångtiden delas upp på två enskilda fläktar istället för en.

 

Systemet arbetar parvis och monteras i ytterväggarna, antingen en enhet per rum eller två enheter per rum beroende på vilket flöde man vill uppnå

per rum.

Styrningen som sitter monterad på väggen i en egen dosa med sensorerna styr både master och slavenheten och gör systemet helt självstyrande.  

VS-200   har en mycket låg ljudnivå till ett högre flöde jämfört med andra liknande system, dessutom är VS-200 ett väldigt kostnadseffektivt system,   då det kräver ett   mindre antal enheter för att uppnå godkända luftflöden. Systemet kräver ingen kanaldragning vilket gör systemet väldigt

lättplacerat och ger mycket fler möjligheter rent arkitektoniskt.
Specitikation


Borrhål  220 mm

Min. väggtjocklek 280 mm

Luftflöde max 110 l/s

Ljudtryck från 16 db /A)

Värmeåtervinning upp till 91%


Energiklass


Get in touch:

Copyright @2016 Ventystems AB All Rights Reserved.