Produktblad VSR 125


  Produkdatablad VSR 125

Hög verkningsgrad upp till 91%(ber.vid 30l/s).


Möjlig att placera på vägg i undertak, samt på

kallvind.


Utrustad med VOC-sensor och fuktsensor som

reglerar luftflödet automatiskt och säkerställer bra

luftkvalitet.


Kan kombineras med decentraliserad balanserad

ventilation.


Endast 245 mm bygghöjd vilket underlättar

montering i undertak och placering i trånga

utrymmen

VSR 125 har en roterande värmeväxlare med hög

verkningsgrad i kombination med energisnåla och

tystgående EC-fläktar.


VSR 125 är konstruerad och anpassad specielt för att

användas både i modulbyggda flerbostadshus, småhus

samt i bostäder med begränsat platsutrymme.


VSR 125 är enkel att montera vilket reducerar

byggkostnader.


VSR 125 har en låg energiförbrukning, ger ett gott

inomhusklimat samt sparar värmekostnader.


VSR 125 har en inbyggd programerbar styrning som kan

integreras i överordnade system.

VSR 125 är utrustad med VOC-sensor och fuktsensor för automatisk reglering av luftflödet.

VOC-sensorn reagerar på olika föroreningar i inomhusluften. Den största källan till VOC gaser i bostäder är

människor, så genom mätning av VOC gaser som omräknas till ekvivalent CO2 blir ventilationen helt behovsstyrd. 

Detta resulterar i besparingar i uppvärmningskostnader och en bättre inomhusmiljö.


Bilden nedan visar ett diagram från ett kontor där man mäter VOC gaser och CO2 samtidigt.

Energiklass                           A

Märkspänning                       1x230 V

Säkringsstorlek                    1x10 A

Märkström total                    1,5 A

Märkeffekt total                     166 W

Total märkeffekt fläktar        83 W

Fläkttyp                                  RadiCal

Fläktmotorstyrning               PWM

Fläkthastighet, max varvtal  3200

Filtertyp                                  M5

Filtermått BxHxD                   220x190x220 mm

Vikt                                          21 kg

Kanalanslutning                     125 mm

Höjd                                         682 mm

Bredd                                       455 mm

Djup                                          250 mm

Get in touch:

Copyright @2016 Ventystems AB All Rights Reserved.