Manual VSR 125

Get in touch:

Copyright @2016 Ventystems AB All Rights Reserved.

Beskrivning

Aggregatet blåser in friskluft till bostadens sov och vardagsrum genom tilluftsventiler som är placerade i tak eller på vägg. Aggregatet suger ut använd luft genom frånluftsventiler placerade i kök och våtrum.


Aggregatet återvinner upp till 91 % av värmen i frånluften genom den roterande värmeväxlaren som överför värmen till tilluften.


Aggregatet kan beställas för olika monteringsalternativ, liggande (locket uppåt), vägghängt vågrät (anslutningar uppe och nere) samt för

montage i undertak (locket nedåt).

Detta skall anges vid beställning för att säkerställa att produkten levereras i rätt utförande.

Montering

Aggregatet monteras på vägg eller i undertak.


Förborrade hål för infästning av aggregatet finns i botten på aggregatet.


Aggregatets skall anslutas till jordat uttag.


Aggregatets får inte köras under byggtiden då detta orsakar igensatta filter samt kan påverka aggregatets verkningsgrad.

Underhåll och service

Aggregatet skall alltid göras strömlöst vid alla servicearbeten och filterbyte.


Filterbyte bör utföras årligen för optimal funktion samt för att säkerställa en god inomhusmiljö. Filterbyte kan behövas utföras oftare beroende

på belastning och luftkvalitet.


I samband med filterbyte skall alltid drivremmen till rotorn kontrolleras för att säkerställa optimal värmeåtervinning. Om drivremmen är skadad

eller dåligt spänd kan den remmen slira och skall bytas, om detta inte görs kan verkningsgraden hos aggregatet allvarligt försämras.


Fläktarna skall kontrolleras och rengöras vid behov då belägging på fläktbladen kan orsaka obalans och missljud från aggregatet kan uppstå.

Fläktarna kan dammsugas samt vid behov torkas med fuktad trasa.

Injustering

Aggregatet har inbyggd luftkvalitetssensor och fuktsensor som styr fläktarnas varvtal, det finns ett förinställt minimiflöde inställt från fabrik som är anpassat efter bostadens storlek. Tack vare sensorerna är aggregatet helt självreglerande och behöver ingen yttre styrpanel. Om man skulle behöva ändra grundflödet/fläkthastigheten sitter det en potentiometer på styrkortet som man kan öka respektive minska flödet/fläkthastigheten med enligt bilder nedan.  

Energiklass                                      A

Märkspänning                                  1x230 v

Säkringsstorlek                                1x10 A

Märkström total                                1,5 A

Märkeffekt total                                166 W

Total märkeffekt fläktar                    83 W

Fläkttyp                                            RadiCal

Fläktmotorstyrning                           PWM

Fläkthastighet maxvarvtal                3200

Filtertyp standard                             M5

Filtermått  BxHxD                             220x190x220 mm

Vikt                                                   21 kg

Kanalanslutning                                DN125  mm

Höjd                                                  682 mm

Bredd                                                455 mm

Djup                                                  250 mm


  Manual VSR 125